Mój tata zawsze mi powtarza: „Gdziekolwiek będziesz, cokolwiek będziesz robił – pamiętaj abyś zawsze był CZŁOWIEKIEM”. Jestem szczęściarzem, jako że moi rodzice, swoim życiem, zawsze dają mi doskonały przykład jak to robić. Podróżując ścieżkami życia, staram się być, przynajmniej po części, tak dobrym przykładem dla mojego syna Michała.

Kiedyś odkryłem: Czasem mieć wszystko znaczy nie mieć nic, a czasem nie mieć nic znaczy mieć wszystko.


My father keeps telling me, “Wherever you go and whatever you do, always remember to be and to act as a HUMAN”. I am very lucky as my parents have always been giving me a perfect example how to do so. Traveling along the paths of life I always try hard to be such a good example to my son Michael.

One day I found out: Sometimes to have everything means to have nothing, and sometimes to have nothing means to have everything.

FLAK232 - Version 2